Szkoła Podstawowa nr 1

im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie

Obiady

Regulamin świetlicy         

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej   

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

 

 

Informacja dla rodziców

Obiady w klasach od 1 do 8 będą wydawane od 6 września

Posiłki w punkcie przedszkolnym są wydawane od 1 września.

Opłata za obiady w miesiącu wrześniu 2021 r w szkole

wynosi:

76,00 zł (19 dni x 4,00 zł)

   Opłata za posiłki w Punkcie Przedszkolnym

(śniadanie + obiad + podwieczorek)
w wrześniu 2021 r wynosi ;

                           121,00 zł (22 dni x 5,50 zł)

Opłata za śniadanie + podwieczorek wynosi:

33,00 zł (22 dni x 1,50 zł)

Opłaty proszę dokonać do 03.09.2021 wyłącznie przelewem

Dzieci korzystające z dofinansowania do posiłków z MOPS lub GOPS będą mogły korzystać po uprzednio okazaniu aktualnej decyzji u pani intendentki szkoły.

 

 

 

                                                   

                                                             

      

Nieobecność na obiedzie będzie uwzględniona w postaci odpisu i zwrotu kosztów wyłącznie w wypadku zgłoszenia tej nieobecności do godz.14:00 dnia poprzedzającego nieobecność.
Odpisu za niewykorzystane obiady dokonuje intendentka odliczając odpis od wpłaty za następny miesiąc.

Zgłoszenia należy dokonywać osobiście lub telefonicznie

  u intendentki w godzinach 8:00 - 14:00 (tel. 17 748 20 12)

  w sekretariacie szkoły w godz. 7:45 - 15:00 (tel. 17 748 20 20)

 

 

 

  "DAROWIZNA" W TYTULE WPŁATY

 

NR KONTA 80 1020 4391 0000 6002 0144 8372

SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 W RZESZOWIE UL. BERNARDYŃSKA 4